คำสั่งที่ 244/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558

คลิก>>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558<<<<

คำสั่งที่ 237/2558 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คลิกโหลดไฟล์>>>>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คำสั่งที่ 227/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “รำลึกครูกวี ศรีสยาม”

คลิก 227-2558

คำสั่งที่ 214/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2558

คลิกที่นี่   1.) 214-2558

2.) 214-1-2558 

คำสั่งที่ 161/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 2557

download>>>>>img-150602091029<<<<<<

คำสั่งที่ 119/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

img361img362img363img364img365img366img367img368


คำสีั่งที่ 105/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพอิธีระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานประจำปีวันไชยชุมพลชนะสงคราม


img356 img357 img358 img359 img360

คำสั่งที่ 95/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอนปรัพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ EIS ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

img339 img340 img341 img342 img343 img344 img345