คำสั่งที่ 447-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอการฉลองปีมหามงคล 70 ปี การครองราชย์ ปี 2559

คำสั่งที่ 447-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอการฉลองปีมหามงคล 70 ปี การครองราชย์ ปี 2559

คำสั่งที่ 4442558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสมาสต์ของนักเรียนโครงการนักเรียน English Program

คำสั่งที่ 4442558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสมาสต์ของนักเรียนโครงการนักเรียน English Program

คำสั่ง 435-2558 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา(วันคริสต์มาส) แก้ไขใหม่

คำสั่ง 435-2558 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา(วันคริสต์มาส) แก้ไขใหม่

คำสั่ง 435-2558 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา(วันคริสต์มาส).pdf

คำสั่ง 435-2558 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา(วันคริสต์มาส).pdf

คำสั่งที่ 440-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

คำสั่งที่ 440-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

คำสั่งที่ 428-2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559

คำสั่งที่ 428-2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559

คำสั่งที่ 437-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษห้องเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted and Talented Students) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

คำสั่งที่ 437-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษห้องเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted and Talented Students) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

คำสั่งที่ 341/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558

คำสั่งที่ 341/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558

คำสั่งที่ 397/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 397/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 333-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download >>>คำสั่งที่ 333-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่ 329-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการครู และบุคลากร

Download >>>คำสั่งที่ 329-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการครู และบุคลากร<<<

คำสั่งที่ 328-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ การศึกษา2558

Download >>>คำสั่งที่ 328-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ การศึกษา2558<<<

คำสั่งที่ 307-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ Emglish Camp

Download >>>คำสั่งที่ 307-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ Emglish Camp<<<

คำสั่งที่ 296-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วิชาการ กาญจนาก้าวไกลสู่อาเซียน 2558


Download >>>คำสั่งที่ 296-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วิชาการ กาญจนาก้าวไกลสู่อาเซียน 2558<<<

คำสั่งที่ 295-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายพระพรและเทิดพระคุณแม่ ปี 2558

ownload >>>คำสั่งที่ 295-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายพระพรและเทิดพระคุณแม่ ปี 2558<<<

คำสั่งที่ 274-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิ่งเทิดพระเกียรติวันเเม่

Download >>>คำสั่งที่ 274-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิ่งเทิดพระเกียรติวันเเม่<<<

คำสั่งที่ 275-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download >>>คำสั่งที่ 275-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่288-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download  >>>คำสั่งที่ 288-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่-263-2558-เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download  >>>คำสั่งที่ 263-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<