คำสั่งที่ 397/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 397/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 333-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download >>>คำสั่งที่ 333-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่ 329-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการครู และบุคลากร

Download >>>คำสั่งที่ 329-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการครู และบุคลากร<<<

คำสั่งที่ 328-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ การศึกษา2558

Download >>>คำสั่งที่ 328-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ การศึกษา2558<<<

คำสั่งที่ 307-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ Emglish Camp

Download >>>คำสั่งที่ 307-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ Emglish Camp<<<

คำสั่งที่ 296-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วิชาการ กาญจนาก้าวไกลสู่อาเซียน 2558


Download >>>คำสั่งที่ 296-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วิชาการ กาญจนาก้าวไกลสู่อาเซียน 2558<<<

คำสั่งที่ 295-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายพระพรและเทิดพระคุณแม่ ปี 2558

ownload >>>คำสั่งที่ 295-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายพระพรและเทิดพระคุณแม่ ปี 2558<<<

คำสั่งที่ 274-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิ่งเทิดพระเกียรติวันเเม่

Download >>>คำสั่งที่ 274-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิ่งเทิดพระเกียรติวันเเม่<<<

คำสั่งที่ 275-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download >>>คำสั่งที่ 275-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่288-2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download  >>>คำสั่งที่ 288-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่-263-2558-เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Download  >>>คำสั่งที่ 263-2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา<<<

คำสั่งที่ 244/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558

คลิก>>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558<<<<

คำสั่งที่ 237/2558 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คลิกโหลดไฟล์>>>>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คำสั่งที่ 214/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2558

คลิกที่นี่   1.) 214-2558

2.) 214-1-2558