คำสั่งที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560

ใส่ความเห็น