คำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

คำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ใส่ความเห็น