คำสั่ง82-2560แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

คำสั่ง82-2560แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ใส่ความเห็น