คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

ใส่ความเห็น